www.mvsk.ac.th    
       
 
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์หมดเวลาแล้ว   
    
เวลา  น.
วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สถานะของระบบ
   
ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม :: ปิดระบบ
ลงทะเบียนเพิ่มข้อมูล :: ปิดระบบ
แก้ไขรหัสประจำตัวนักเรียน :: เปิดระบบ
   สถิติผู้เข้าใช้
 
เรื่อง  ขั้นตอนการเลือกกิจกรรมชุมนุม
 
 
รายละเอียด  1.เข้าไปที่ www.mvsk.ac.th
2. เลือกหัวข้อ "ระบบลงทะเบียน"
3. เลือก "ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์"
4. เลือก "นักเรียนล็อกอินเข้าสู่ระบบ" โดยใช้รหัสนักเรียนและเลขประจำตัวประชาชน ในการเข้าสู่ระบบ
5. เลือก "ระบบลงทะเบียนเปิดแล้ว"
6. คลิกรูปปากกา ในชุมนุมที่ตนเองสนใจ และคลิก "ยืนยันการลงทะเบียนชุมนุม" กด "ลงทะเบียน" การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
**หากนักเรียนต้องการลบและเลือกชุมนุมใหม่ สามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยเลือก "กิจกรรมชุมนุมที่ลงทะเบียนแล้ว" กดรูปถังขยะ ระบบจะทำการยกเลิกชุมนุมที่นักเรียนเลือก และนักเรียนสามารถเลือกชุมนุมใหม่ได้
*******นักเรียน 1 คน สังกัดชุมนุม 1 ชุมนุมตลอดปีการศึกษา******
 
  ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2562  ประกาศโดย  นาง เลอธิลักษณ์ ชาญวิวัฒนา  

 
เรื่อง  การเข้าสู่ระบบเพื่อเลือกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2562
 
 
รายละเอียด  นักเรียนใช้ข้อมูล ดังต่อไปนี้ ในการเข้าสู่ระบบ
Username: รหัสประจำตัวนักเรียน
Password: เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 
  ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2562  ประกาศโดย  นาง เลอธิลักษณ์ ชาญวิวัฒนา  

 
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
โดย : กลุ่มบริหารวิชาการ l เบอร์ติดต่อ : 074-311006 และ 074-326271

Copyright © 2015 - 2018 RALLY ONLINE 2.2 MVSK SCHOOL All rights reserved. พัฒนาโดย ArmsornProject ลิขสิทธิ์ผู้พัฒนา คลิ๊ก!